Vi köper och säljer Järn och Metallskrot, även överskottsmatreal.
Vi ställer ut containrar eller lösflak för skrot.
Vi för statistik på våra kunder.
Skrotpriserna följer JBF priser, som förhandlas varje den 1:a eller den 15:tonde i månaden.

På metaller är det dags priser som gäller.